Mektep gibi adamlar vardı… Ne insanlar vardı zamanın behrinde: sayıları az da olsa “mektep gibi...
El’aziz tımarhânesi sakinlerinden bir divânenin Rabb’ine yazdığı dilekçe Çocukluk yıllarımızda Türkiye’deki birkaç “ Akliye Hastahânesinden”...
Türk İslâm tasavvufunda Alevilik ve Bektaşilik Hacı Bektaş’tan Bektaşiliğe Bektaşilik ve Alevilik Türkler arasında gelişmiş,...
Şiirdeki sosyoloji: Mehmet Âkif ERSOY Özet Bu makale Mehmet Âkif Ersoy’un, san’at ve düşünce dünyasında...
div.icerikMain{ } div.y-icerik{ column-count: 2; column-rule: 2px solid #333; column-gap: 50px; } div.icerikMain > div...
Türk Mûsıkîsi Tarihinde Hacı Sadullah Ağa Problemi Hacı Sâdullah Ağa’nın yaşadığı III.Selim dönemi(1789-1807), padişahın bestekâr...
Neoklasik Dönemin En Önemli İki İsmi Hafız Saadettin KAYNAK ve Prof. Dr. Alâeddin YAVAŞCA Takdim...
Hicret Ne Demektir? Hicret kelimesi zihinlerde ilk olarak Hz. Peygamber’in o zamanlar küfür diyarı olan...
İSTİTRAT Ünlü şair ve sufi Hasan Kaimî Baba’nın izinde Zivornik’e doğru yol alıyoruz. Zivornik, Drina...
İSTİTRAT Yetmişli yılların sonu Aralık ayı iş ilişkileri için Almanya’nın Frankurt şehrindeyim, hava çok soğuk...