Yunus Emre, Anadolu sahasında hem Türk dili ve edebiyatının hem de tasavvuf düşüncesinin en büyük ve en etkili ismi olan bir mutasavvıf şairidir. Üstelik onun bu etkisi sadece Anadolu ile de sınırlı kalmamış, zaman içerisinde Türk cumhuriyetlerinde, Balkan ülkelerinde ve Macaristan, İtalya, Almanya, Amerika gibi pek çok dünya ülkesinde tanınan ve sevilen bir isim olmuştur