Giriş Hacı Bektaş Veli, Türk İslam tasavvufunun önemli isimlerinden biridir. Yaşadığı çağa damgasını vurmanın ötesinde,...
Türk İslâm tasavvufunda Alevilik ve Bektaşilik Hacı Bektaş’tan Bektaşiliğe Bektaşilik ve Alevilik Türkler arasında gelişmiş,...