Mümin ve salih Müslümanlar başımın tacı olsunlar; ellerinden ve eteklerinden öperim. Var olsunlar sağ olsunlar, sıhhat ve afiyette olsunlar. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, koruması üzerlerine olsun.

Allah yolunda, Peygamberin izinde; Kur’ân’a, Sünnete, icmâ-i ümmete, Şeriata, ahlak-ı İslamiyeye uygun şekilde; ihlasla, irfanla, hikmetle, adaletle, insafla, istikametle hizmet edenler, i’lâ-i kelimetullah edenler biz sizin peşinizdeyiz. Ayağınızın tozu olmak ne büyük şereftir bize…

Konumuz Müslümanlar değil, İslamcılardır. İslamcıların da hepsi değildir, aşağıda zikr ettiklerimdir.

Varan1: Haram rant yiyen İslamcılar size yazıklar olsun, iki yakanız bir araya gelmesin, tepe üstü düşün, beter olun, berbat olun! Müslümanlara leke sürdünüz…

Varan 2: Bozuk düzenlerde bozuk işler yapılır nice b…. yenilir diyen İslamcılar!.. Bu sapık fetvaya uymaktan dönmezseniz biz sizden, siz bizden beri olunuz, sizi gözümüz görmesin, yıkılın gidin!

Varan 3: İhalelere fesat karıştıran sahte İslamcılar. Başlarınıza o ihaleler kadar taş düşsün!

Varan 4: Vaktiyle bu düzen bozuk diyen, ellerine fırsat ve imkan geçince bozuk ve çarpık dedikleri düzenin veya sistemin haram nimetlerine aç köpekler gibi saldıran sahtekâr İslamcılar!.. Bu yolda giderseniz akıbetiniz hayr olmaz.

Varan 5: Hazret-i Ömer Faruk Efendimiz Ümmetin işini görürken Ümmet mumunu yakar, kendi işini görürken kendi kandilini uyandırırmış edebiyatı yapan, ellerine imkân geçince saçı bitmedik yetimlerin, fakir fukara halkın hukukunu çiğneyen uğursuz İslamcılar… Sizleri gözümüz görmesin.

Varan 6: Kur’ân’da Rabbimiz “Allah müsrifleri sevmez… İsraf edenler Şeytanın kardeşleridir…” buyurmuşken, kendileri Nemrut gibi, Fir’avn gibi, Neron gibi, Şeddat gibi israf, debdebe, tantana, şaşaa, ihtişam, gurur, kibir içinde yaşayan, ne oldum delisi, küçük dağları kendisi yarattı sanan türedi İslamcılar, başınıza haram servetleriniz kadar taş yağsın!..

Varan 7: Saçlarına yün yumakları ilave edip sözde tesettüre giren dar ve rengarenk elbiseler içinde gezip tozan; erkeklerin şehvetli dikkatlerini açık hafifmeşrep karılardan fazla çeken İslamcı sayın bayanlar!.. Ya tövbe edip dosdoğru tesettüre girin yahut bu numaraları, bu tiyatroları bırakın.

Varan 8: Arazilere daha fazla yapı, daha fazla kat izni çıkartıp, bu yüzden oluşan rantlardan milyonlarca lira haram komisyon alan İslamcılar!.. O haram komisyonlar size zehir olsun, zıkkım olsun!..

Varan 9: Emanetleri ehil ve layık olanla değil, kendi yaranına, yakınlarına, akrabalarına dağıtan, nepotizm yapan, emanetlere hıyanet eden İslamcılar!.. Sizin yatacak yeriniz yoktur.

Varan 10: Bir yanda Sünnî görünen, öte yandan ne kadar reformcu, yenilikçi, bidatçi, değişimci varsa onlarla işbirliği yapan bukalemun tıynetli İslamcılar!.. Bu münafıklıklarınız cezasız kalır mı sanıyorsunuz?

Varan 11: Haklı ve doğru uyarılardan, olumlu tenkitlerden nefret eden, yalan da olsa övgülere bayılan münafık İslamcılar!.. Bu kafayla daha ne kadar sürdürebilirsiniz bu oyunu?

Varan 12: Yâranlarını, yalakacılarını, yağcılarını, meddahlarını, pohpohlayıcılarını mükafat landıran, onların önüne yağlı kemikler atan, övgülere doymayan İslâmcılar!.. Tarihteki benzerlerinizden hiç ibret almaz mısınız siz?

Varan 13: Riyaset, makam, mevki, erîke, şan, şeref, ün, alkış delisi İslamcılar!..Hubb-i riyasetin cinsel şehvetten 360 kat fazla ve yakıcı olduğunu size hiç söylemediler mi?

Varan 14: Mukaddes davamızı deve eden İslamcılar!.

Varan 15: Allah’ın ayetlerini ucuza satan İslâmcılar!..

Varan 16: İslâm’ı ve Müslümanları yeryüzünden kazıyıp silmeye yemin etmiş harbî, militan, amansız kâfirlerle işbirliği yapan İslamcılar!..

Varan 17: İslam’ın ve Ümmetin önündeki en büyük engeli oluşturan İslâmcılar!..

Veyl size!.. Eyvah size!.. Vah size!..Efsus ki efsus size!..

Varan 18: Bunları bilip, görüp hâlâ bunları destekleyen, kalbi mühürlü ferasetsiz sahte İslamcıların, sahte yalakaları iki eliniz kurusun. Onlardan beter olun.