Hafız Abdullah Nazırlı

Bedrettin Keleştimur

Yazar

Hz. Ali (r.a.), “Âlim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, Fakat âlimler diridir…” Yer ehlinin, gök ehlinin sevdiği o makam, ‘ne kutlu makam’

“Cihanda can olmalı
Can’a, Cânân olmalı
Aşk’dan gayri n’ola ki;
Hak yolunda olmalı”

13 Şubat 2021 Günü, İzzet paşa Camiinden “Allah dostunu uğurluyoruz!”

Yunus Suresi 62 ayette şöyle buyrulur; “Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur, Onlar üzüntü de çekmeyecekler…”

Hafız Abdullah ismi nasıl anılır? “Hafız-ı Kurra…” Şehrin, “Kanaat Önderi…” “İlimde derinleşen şahsiyet…” “Sanatla bütünleşen kimlik…”

Hafız Abdullah, bu şehrin ‘kimliğidir…’ Harput “Âlimler, Arifler, Fazıllar Şehri…” olarak anılır!

Bizler Hafız Abdullah Nazırlı’yı, ‘kendi kalemiyle’ ifade edelim;

Eşref-i Ümmet olanlar
Hâfız-ı Kur’an olur,
Hâfız-ı Kur’an olanın
Hâfız-ı, Kur’an olur,
Kim Kelâmullah’ı
ezber eylerse Allah için,
Hamisi Allah olur,
o hem Nail-i İhsan olur.
Hem okur hem okutursa
Hak için Kur’an-ı kim?
Lutf-i Hak’la dû cihanda
mazhar-ı ğufrân olur.
Sadrını kim doldurursa
Hak için Kur’an ile
Kalbine hikmet dolar,
aşk ile hayran olur…”

Hafız Abdullah (Allah ondan razı olsun) Kendilerini Kur’an ilmine vakfeden bir şahsiyetti..

Burada şunu da hemen ifade etmeliyim,

“Bir kimse ölünce, ameli kesilir, amel defteri kapanır. Yalnız şu üç kimsenin amel defteri kapanmaz; Sadaka-ı Cariyesi, ilmi bir eseri, Kendisine duâ eden hayırlı bir evladı olan…”

Bu Allah dostu, ‘Âlimler, Arifler, Sıddıklar, Şehitler, Salih amel sahipleri ile birlikte anılacaktır…’

Özellikle başta Vehbi Nazırlı olmak üzere, Hafız Abdullah Nazırlı’nın evlatlarının nezih girişimleri oldu. O girişimlerle, “Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı!” kuruldu.

Bu Vakfın Gayesi, Hafız Abdullah Nazırlı’nın şiiriyle anlatılır;

Halka hakkı söylemektir gayemiz
Nehy-i Münker eylemektir gayemiz
Emr-i bil ma’ruf demek farz mümine
İşte bu farzı demektir gayemiz
Dedi Mevlâ; hep nasihât eyleyin
Emr-u nehyi kullarıma söyleyin
Gece gündüz dine hizmet eyleyin
Hırz-ı hizmet eylemektir gayemiz”

Hafız Abdullah Nazırlı’nın hayatı, “Bir Hak dostunun edep içre yolculuğu!” O yolculukta; İlim, İhsan, İhlas, İrfan, Helal Lokma Azığı, Bütünüyle güzellikler, erdemlilikler yer almaktadır…

Âlimlerin Makamı, ‘duâ makamıdır…’

O makamı, Devlet Başkanımız her gelişlerinde; Ziyaret ettiler, hayr dualarını aldılar…Bu bir, ‘manevi azık, moral kazanmadır’ İnsanımıza da, ‘büyüklerin duâsını alınız’ bağlamında, rol model olmaktır…

Hafız Abdullah Vakfı birçok güzelliklere imza attılar…

Bu güzelliklerin, Hafız Abdullah Hocamızın sağlığında olması daha da anlamlıdır.

“Hafız Abdullah Yatılı Kur’an Kursunun Açılması…”

“Hafız Abdullah TRT Belgeselinin Hazırlanması…”

“Divan-ı Nazlı…” isimli şiir kitabının yayınlanması…

“İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışmalarının Düzenlenmesi!”

“Hafızlara Vasiyet ve Nasihatlerim” eserinin yayınlanması…

1970’li yıllarda cuma namazımızı, “İhsaniye Camisinde...” eda ederdik! Oranın manevi bir ruhaniyeti vardı! Hafız Abdullah Nazırlı Hocamız bu caminin imamıydı…

Vakarlı duruşları bizleri cezbederdi…Tevazu Sahibi, Kur’an ilminde derinleşen bir hatipti… Kıraatına, tilâvetine hayrandık…

O bir Vakıf İnsandı... 30 Yıl Resmi, 30 Yıl da, ‘fahri olarak’ Diyanete hizmet etmişlerdi... Bu hizmetleriyle, hiçbir kula nasip olmayacak ilmi bereketiyledir ki, “bin civarında hafız yetiştirmişler...” “Beş bin civarında insana Kur’an-ı Kerîm’i öğretmişler...”

13 Şubat 2021 Cumartesi Günü, Üç ayların başladığı gün; İzzet Paşa Camiisin'de, ‘kıyamda olacağız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da katılımıyla; bir güzel insanı, ‘şehrin kanaat önderini’ uğurlayacağız! “Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur!”

Bizim Yunus da öyle yürekten seslenirler ki, “Ölümden ne korkarsın, korkma, ebedi varsın.”

Hafız Abdullah Hocamız, ‘bir asrı hizmetle donattılar’ Bizlere, ‘Rol Model…’ oldular! Hayat, ‘ilâhî gaye uğrunda…’ nefes tüketirseniz güzeldir!

İnşallah, o güzellikleri birlikte yaşar/ veya yaşatırız…