M. Vehbi Nazırlı

M. Vehbi Nazirli

HAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı

Hafız Abdullah NAZIRLI (HAN) Vakfı; Ülkemizin manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmî, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılında kurulmuştur. (Bakınız, www.hanvakfi.org.tr)

Vakfımızın gayesi

Vakfımızın gayesini, bizzat kurucumuz ve büyüğümüz olan Hafız Abdullah Nazırlı yıllar öncesinden yazdığı şiir ile belirlemiştir.

halka Hakk'ı söylemektir gayemiz
nehyi münker eylemektir gayemiz
emr-i bil ma’ruf demek farz mümine
işte bu farzı demektir gayemiz
dedi Mevla: hep nasihat eyleyin
emr-u nehyi kullarıma söyleyin
gece gündüz dine hizmet eyleyin
hırz-ı hizmet eylemektir gayemiz

Kendisi yaklaşık bir asırlık ömrü boyunca bu gaye için çalışmıştır. Vakfımız da aynı yolda devam etmek üzere kurulmuştur. Vakfımız İnsanlığın ortak dertlerine proje odaklı, sürdürülebilir, gerçekçi kaliteli, verimli çözümler sunabilmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Daha yaşanılabilir bir TÜRKİYE ve Dünya için üzerine düşeni hassasiyetle yapmakta olan HAN VAKFI ülkemizde yaşayan herkesin mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesinin ancak İlâhî Aşkı anlamakla mümkün olduğunu hatırlatmak için de projeler geliştirmek arzusundadır.

İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışmamız bu gayeye hizmet için düzenlenmektedir.

İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışmaları

Kâr amacı gütmeyen, herkesin gönüllülük esasına dayılı olarak çalıştığı Vakfımız; bu güne kadar bestelenmemiş, Anadolu’nun İlâhî aşkını ve irfanını yansıtan nitelikli eserlerin bestelenerek kültür ve sanat dünyamıza kazandırabilmesini ve Tasavvuf, Cami ve Tekke Mûsıkîsinin geliştirilmesini amaç edinmiş, geniş kapsamlı ve yüksek ödüllü ilk ve tek ilâhî beste yarışmasıdır.

Toplumda huzur, barış, sevgi ve güven ortamı ancak ilâhî mesaj esasına dayanan inanç-yaşam ve insani vasıfları gelişmiş olanların bir arada yaşayabilmesiyle mümkündür. Toplumun huzuru ve mutluluğu, insanın kendisi ve ailesi dışındaki kişiler için de faydalı çalışmalar yapması, onların dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmaları için yardım edebilmesi ile sağlanabilir.

Günümüz insanının ilâhî aşk ile ruhi ve hissî olgunluğa erişeceğine; nefsine ve maddiyata tapınma, bencillik, hırs, öfke, acımasızlık, vahşet ve şiddet gibi hastalıklardan kurtularak insan-ı kâmil olma yolunda ilerleyeceğine inanıyoruz.

Başka bir tanımla ilâhî aşk; kötü ahlaktan, kötülüklerden, kavgalardan, savaşlardan uzak; sevgi, huzur ve sükûn içinde Yaradan’a ve yarattıklarına karşı görevlerini yerine getirmek olarak da tanımlanabilir.

Bir ahlâk ve hâl ilmi olan tasavvuf, Yaradan’ı aklen-kalben tanıma ve inanma; yaratılanı, Yaratan’dan ötürü sevebilme ve insanlığa faydalı olabilme sanatıdır. Tasavvuf, “ilâhî aşk” ile kalbi kötü huylardan arındırarak, duru ve saf kılmayı öğreten manevi bir mekteptir.

Tasavvuf şiiri, Allah ve Peygamber aşkını konu edinir. Bu eserlerle amaç, insanları yanlıştan, kötüden, çirkinden sakındırıp doğruya, iyiye, güzele sevk etmektir. Şiirler, güfteler ve besteler; ilâhî aşkla beslenmiş gönüllerden gelen naif esintilerdir, Yaradan’a duydukları büyük aşkın küçük birer tezahürüdür.

Aşk ile yazılmış her güfte beste ile demlenir, lezzetlenir. Gönülden, dilden, şiirden, sesten ve ahenk kavramlarından yola çıkarak beste ve notaların olağanüstü bir ahenk ile birlikte art arda sıralandığı ruha sükûn ve ilham veren seda ile insan gönlüne açılan ilâhî kapının latif bir anahtarı olur.

Küçük bir melodi bazen insana defalarca dile getirilen nasihatlerin veremediğini verebilir. Kamil insanın yetiştirilmesine nağme ile katkıda bulunmak projenin ana hedeflerinden biridir. Bu hedefe ulaşma yolunda tasavvuf mûsıkîsinden faydalanılması projenin amaçları arasındadır. Projenin ortaya çıkaracağı en büyük değer insanların gönlünde ilâhî aşka dair bir yeşerme olmasıdır.

İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışmalarımızın Gayesi

 1. İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması marifete hasret gönüllere bir seda olabilmek için üzerine düşen görevleri yerine getirerek Ülkemiz ve İslam coğrafyasındaki kan ve göz yaşından bitkin düşen bütün mahzun gönüllerin bir ara soluklanarak bir nebze ferahlamasına vesile olacağı inancı ile yola çıkılmıştır.
 2. “Kâmil İnsan”ın yetiştirilmesine nağme ile katkıda bulunmak, bu projenin ana hedeflerinden biridir. Bu hedefe ulaşma yolunda tasavvuf mûsıkîsinden faydalanılması projenin amaçları arasındadır. “Kâmil İnsan”ın yetiştirilmesine şiir-nağme ve mûsıkînin etkisi ile insanları yanlıştan, kötüden, çirkinden sakındırıp, doğruya, iyiye, güzele sevk etmektir.
 3. Günümüz insanının “ilâhî aşk” ile ruhi ve hissî olgunluğa erişeceğine; nefsine ve maddiyata tapınma, bencillik, hırs, öfke, acımasızlık, vahşet ve şiddet, gibi hastalıklardan kurtularak “İnsan-ı Kâmil” olma yolunda ilerleyeceğine inanıyoruz.
 4. Projemizin ortaya çıkaracağı en büyük değer insanların gönlünde İlâhî Aşk’a dair bir yeşerme olmasıdır. Bunun için “İlahi Aşkın Sesi” beste yarışması, sadece bir başlangıç olabilir.
 5. Huzuru kendi içinde, tebessümü dostlarının yüzünde arayan yüce gönüllü Allah dostlarının satırlarda, seste ve gönülde ahengi birleştiren namelerini aziz milletimizle paylaşmak arzusundayız.
 6. Millî mûsıkî, edebiyat ve sanatsal ürünlerin yeniden üretimi ve tüketimi bilinçli millî politikalar gerektirir. Gençlerimizi her türlü görüntülü ve sesli programa karşı bilinçli hâl'e getirip esasında bulunan değerlerden uzaklaşmasını engellemek yine bu ülke insanı ve devletimizin millî ve manevi sorumluluğu altındadır.
 7. Bu konuda devletin tek başına sorumluluk almasını beklemeden sivil toplum örgütleri olarak bizler de halkı bilgilendirici, destekleyici ve yönlendirici çabaların içinde aktif olarak yer almalıyız.
 8. Ayrıca her bir fert kendisine ve ailesine karşı sorumlu olduğu gibi, ülkesine ve milletine karşı da sorumludur. Millet olarak ayakta kalmak istiyorsak millî kültüre, dolayısıyla millî mûsıkî, edebiyat ve sanata bilinçli olarak sahip çıkmalıyız.
 9. İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması, ilerleyen dönemlerde gençlerin ve insanlığın problemlerinin çözümüne katkı için projeler ortaya koymalarına ve bunları hayata geçirmelerine öncülük etmek amacındadır.

Yarışmamızın Hedef ve Amaçları

Projenin yakın ve uzun vadedeki genel amaç- ları;

 1. Türk - İslam Tasavvuf Mûsıkî Sanatına ve kültürüne hizmet etmek ve bu anlayışı benimseyen yetenekli bestecilerin yetişmesine yol açarak; manevi yaşantımızı geliştirmek ve gelecek kuşaklara bırakılabilecek bir kültür mirası oluşturmak.
 2. Tasavvuf, Cami ve Tekke mûsıkîsinin gelişmesi için bestekâr ve müzisyenleri yeni ilâhî besteleri üretmeye teşvik etmek.
 3. Tasavvuf mûsıkîsinin repertuarını bütün biçim ve türleri ile geliştirmek, bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek.
 4. Tasavvuf mûsıkîsinin dünyada tanıtımına katkıda bulunmak.
 5. Konularını ve kaynağını İslam, Tasavvuf kültürünün geçmişinden alan besteler yapılmasına katkıda bulunmak.
 6. Manevi yaşantımıza etki edecek ve gelecek kuşaklara bırakılabilecek bir kültür mirası oluşturmak ve kültürler arası öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır.
 7. Tekke ve Tasavvuf mûsıkîsinin gücünden faydalanmak bu projenin amaçları arasındadır.

2016 yılında düzenlenen 1. yarışma ve sonuçları.

Kültürümüze hizmet etmek ve genç nesillere karşı üzerimize düşen görevleri hassasiyetle yerine getirme gayesini gerçekleştirmek için; Kur’ra hafız, yazar, şair ve hattat Hafız Abdullah NAZIRLI Hoca efendinin gönül dünyasından süzülüp gelmiş içerisinde 300’e yakın Osmanlıca ve Türkçe şiirin bulunduğu “Divan-ı Nazlı” adlı eserinde yer alan şiirleri (güftelerin) bestelenmesi, bestelen eserlerin kitaplaştırılması ve konserlerinin icra edilmesi ile kültür ve sanat dünyamıza armağan edilmiştir.

Ülkemizde ilk defa 2016 yılında gerçekleşen İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması hakkında bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Yarışmamızın özellikleri.

 1. Türkiye’de ilk defa Milletlerarası ilâhî beste yarışması düzenlenmiş olması.
 2. Bu konseptteki yarışmalarda bugüne kadar verilen en fazla ödülün verilmesi.
 3. Kurumsal altyapı kurarak gelecek yıllarda geleneksel olarak devam edecek olması.
 4. Ehliyetli ve tarafsız uzmanlardan oluşan SEÇİCİ KURULUMUZUN bulunması.
 5. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne maruz kalması, çalışmalarımızı ve başvuruları aksatmış olmasına rağmen yarışma ve konser programlarının organizasyonu.
 6. Başvuru tarihinin sonunda yarışmamıza 227 eser başvurusu yapıldı.
 7. Bunların şartnameye uygun olmayanları ayıklandıktan sonra kalan 176 esere jüri üyelerimiz tarafından online olarak not verilmeye başlandı.
 8. Nihayet 25. Ekim.2016 tarihinde yapılan jüri toplantısında puan sıralamasına göre 30 eserin final değerlendirmesinde jüri tarafından tekrar puanlama yapıldı ve ödül almaya layık bulunan 15 eser seçildi.
 9. Seçilen eserlerden, şartname gereklerini tamamlayan eserlere toplam olarak 54.000.TL ödül verildi.
ÜSKÜP KONSERİNDEN

Yarışma sonucunda yapılan çalışmalar.

 1. Konserler: Azerbaycan, Makedonya, Irak, Bosna-Hersek gibi gönül coğrafyamızdaki ülkelerin bestekârlarının başvurduğu 227 adet beste, Kültür ve sanatımıza mühim katkılar yapmış tanınmış sanatçılardan oluşan Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonrasında “ödül kazanan” eserler Konya, Ankara, İstanbul, Ma- kedonya (Üsküp) ve Elazığ konserlerinde seslendirilmiş ve toplamda 54.000.TL tuta- rındaki ödüller sahiplerine teslim edilerek son bulmuştur.
 2. TRT Repertuarı: Kazanan eserler, 2017 yılında yapılan çalışmalar sonrasında “TRT Repertuarına” alınmıştır.
 3. Güfteler- Besteler Kitabı: Yarışmaya başvurusu yapılan eserler “İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Güfte ve Besteleri” isimli kitapta toplanarak 2018 yılı Ocak ayında bastırılarak mûsıkî dünyamıza kazandırılmıştır.
 4. Mehmet Kemiksiz Konseri: Yarışmaya katılan ve kazanan eserlerin dışında kalan eserlerin icra edilmesi amacı ile tekrar incelenerek,” zikir formatına “ uygun olanlardan seçilen eserler, Mehmet Kemiksiz'in korosu ve sazendeleri tarafından seslendirildiği İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Erenler Meclisi Hafız Abdullah Nazırlı Tasavvuf Mûsıkîsi Konseri İstanbul Fatih’te bulunan İ.B.B “Ali Emiri Kültür Merkezinde” 14.Ocak 2108 tasavvuf mûsıkîsi severler ile buluşmuştur.
Elazığ Konserinden

2019 yılında düzenlenen 2. yarışma ve özellikleri

Öncelikle şu hususu belirtmeliyim ki; 2. yarışmamız her bakımdan gelişmiş bir yarışma olmuştur. Zira, 1. yarışma vesilesiyle her yönü ile ciddi tecrübeler edinilmiş olunduğundan, 2. yarışmamıza daha bilinçli bir şekilde hazırlanmış olduk.

Şöyle ki;

 1. Yazılı metinlerimiz “ muhteva, gramer ve imla “ olarak gözden geçirilerek güncellendi.
 2. Şartnamemiz, gerek yarışmaya katılanlar, gerek jüri üyelerinin, gerekse bazı müzikologların önerileri doğrultusunda güncellenerek geliştirildi.
 3. Şartnamede yapılan düzenlemelere uyarlanması için yazılım altyapımız gözden geçirilerek tekrar düzenlendi ve güçlendirildi.
 4. Şartname özellikle, halkın benimseyeceği ve dillere pelesenk olan ilahilerin bestelenmesine müsait hale getirildi.
 5. Beste kalitesinin artırılması için, ödül puan aralıkları yükseltildi.
 6. Genç bestecilerin önünü açmak gayesi ile, ödül yelpazesi genişletildi.
 7. Seçici Kurul’un eserleri değerlendirme sistemi en ufak bir adaletsizliğe meydan vermeyecek şekilde yeniden düzenlendi, değerlendirme dokümanı sistemi geliştirldi.
 8. Seçici Kurul, tamamen birbirinden bağımsız ( amir-memur, hoca, öğrenci veya herhangi bir menfaat ilişkisi bulunmayan ) 5 üye ile oluşturuldu.
 9. Katılımın artması ve özellikle gönül coğrafyamızda yaşayan bestekârlar ile genç bestekârların yarışmaya katılımlarının sağlanması amacı ile “ tanıtım ve duyuru “ çalışmalarına geniş zaman ve bütçe ayrıldı, uzman ekip görevlendirildi.
 10. Yarışma konusu güfteler ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalar yapıldı:
  1. Bütün ömrünü ilim ve irfana hasreden, Ehli Sünnet Tasavvuf ekollerine mensup olan değerli mutasavvıflarımızın gönül pınarlarından akan güftelerin toplandığı muhtelif divanlardan yaklaşık 30 adet divandan, divan edebiyatımıza emek vermiş olan değerli akademisyenlerimiz tarafından itina ile 150 adet güfte seçildi.
  2. Vakfımızın kurucusu alan, Hafız Abdullah NAZIRLI tarafından kaleme alınan DİVAN-I NAZLI isimli eserde bulunan ve 1. Yarışmamızda bestelenmemiş olan güftelerin bestelenmesine öncelik verilmesi ile ilk yarışmada eksik kalanların tamamlanması için bu eserden 30 adet güfte alınmıştır.
  3. Diğer divanlardan seçilen güfteler, daha önceden bestelenmemiş ve bestelenmeye müsait olan 37 adet güfteye yer verilmiştir.

İkinci yarışma sonucunda yapılan çalışmalar.

 1. Konserler: Yurt içinde ödüllerin takdim edileceği konseri, Diyarbakır’da yapmayı, Yurt dışı konserimizi de Saray Bosna’da yapmayı planlamış ve gerekli organize çalışmalarımızı tamamlamış olmamıza rağmen 2020 yılında başlayan COVİD-19 PANDEMİSİ nedeni ile konserleri iptal etmek mecburiyetinde kalmıştık.
 2. Güfteler- Besteler Kitabı: Yarışmaya başvurusu yapılan eserler “İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Güfte ve Besteleri” isimli kitapta toplanarak Mayıs 2019 da bastırılıp mûsıkî dünyamıza kazandırılmıştır
 3. Albüm Çalışması: Yer alan eserler,sazlar ve solistler..

Ödül kazanan eserlerin ve yürütme kurulu tarafından seçilen eserlerin yer aldığı 2 adet CD den oluşan albüm stüdyo ortamında sazlar ve solistler eşliğinde büyük bir özveri ile hazırlandı ve hem CD olarak hem de tüm dijital platformlarda yayınlanarak büyük ilgi gördü.

2021 yılında düzenlenen 3. yarışma ve özellikleri (Yunus Emre Yılı Özel)

Yarışmamızın başlangıç günlerinde Vakfımızın Kurucusu Hafız Abdullah Nazırlı; ömür boyunca anlattıklarını, son nefesine kadar zikredip 12.02.2021 tarihinde ruhunu teslim edip, Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur.

2021 yılında üçüncüsü düzenlenen İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışmasında Yunus Emre Yılı’na özel olarak Yunus Emre güftelerinden bestelenmeye uygun olan 100 adet güfte, bestelenmesi için “Güfteler Kitabı” olarak düzenlenip yarışmaya konu edilmiştir.

Kitabın tertibi; İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışmasına, şartname gereğince telif haklarının Han Vakfı'na ait olduğuna dair taahhütname kabul edilerek başvurusu yapılan bestelerin tamamına ait notalar aynen alınarak “Güfteler Kitabı” nın tertibine uygun şekilde güftelerle ilişkisi kurulup kitaplaştırılmıştır.

 1. Ödüller: 10 Haziran-10 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve 1 Kasım 2021 tarihinde sonuçları açıklanan yarışmamızda maalesef, 1. ve 2. lik ödülüne layık eser bulunamamıştır. 3. lük ve mansiyon ödülleri olarak toplamda 50.000. TL ödül hak sahiplerine ödenmiştir.
 2. Güfteler ve Besteler Kitabı: Her yarışma sonrasında olduğu gibi, bu yarışmaya başvurusu yapılan eserler “İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması Güfte ve Besteleri” isimli kitapta toplanarak Mayıs 2021 tarihinde bastırılıp mûsıkî dünyamıza kazandırılmıştır.
  Devletimizin; millî kültürümüze ve dolayısıyla millî mûsıkî, edebiyat ve sanata bilinçli olarak sahip çıkılması politikaları çerçevesinde “Yunus Emre Enstitüsü'nün” desteği ile yayınlana kitap ve albümün ilerleyen dönemlerde “Tasavvuf Mûsıkîsi” eğitimlerine kaynak teşkil edeceği kanaatini taşıyoruz. Güfte ve bestelerin / notaların kitaplaştırılması ve konserlerinin icra edilmesi ile genç nesiller için üzerimize düşen görevleri hassasiyetle yerine getirme gayesini taşımaktayız.

Güfte ve bestelerin / notaların kitaplaştırılması ve konserlerinin icra edilmesi ile genç nesiller için üzerimize düşen görevleri hassasiyetle yerine getirme gayesini taşımaktayız.

 1. Konser: Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde 5.Kasım.2021 tarihinde Valilik ve Belediye desteği ile1800 kişilik salonda yapılan konser büyük ilgi görmüştür. İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması’nın düzenlenmesi ve sonuçlarının geliştirilmesi için kitap, ödül desteği ve Diyarbakır konserine katkıları sebebi ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş beyefendiye ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 10 Haziran-10 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve 1 Kasım 2021 tarihinde sonuçları açıklanan yarışmamıza beste gönderen tüm katılımcılarımıza ve yanında ayrıca liste olarak sunduğumuz derece alan bestekârlarımıza teşekkür ediyorum.