Hakkımızda

İnsan, fıtratı gereği inanan bir varlıktır. Bu nedenle inanç temelinden uzaklaşarak yaşaması mümkün değildir. Toplumda huzur, barış, sevgi ve güvenortamı; ancak “ilâhî mesaj” temelli insani vasıfları gelişmiş olanların çoğalması ve bir arada yaşayabilmesiyle mümkündür.

besteler-ve-gufteler

Amaç

İlahi Aşkın Sesi Dergisi; Marifete hasret gönüllere bir sada olabilmek için üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirerek, dünya ve İslam coğrafyasındaki bütün mahsun gönüllerin
mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmesi için üzerine düşeni yapma gayretinde olacaktır. Dergimiz, bu kavramlardan yola çıkarak kırık kalplere derman olabilme idealini benimsemiş ve bu
mefkûreyi kendisine vazife edinmiştir.
İlahi Aşkın Sesi Dergisi; Varoluşun gereğini yerine getirme düsturuyla yola çıkan, ömrünü Yaratanı’na adamış insanların yaşam hikâyelerinden ilham alınarak kurgulanmıştır. Bu yolculuk,
huzuru kendi içinde, tebessümü dostlarının yüzünde arayan yüce gönüllerin simgelerinden
biri olarak yola çıkmıştır.
Projenin uzun vadedeki genel amacı; İlim - İrfan - Ahlak - Hikmet - Kültür - Sanat - Edebiyat
- Şiir - Tarih - Mûsıkî alanlarında maddi ve manevi yaşantımıza etki edecek ve gelecek kuşaklara bırakılabilecek bir kültür mirası oluşturmak
ve gelecek nesillerin öğrenme sürecine katkıda
bulunmaktır.

Vizyonumuz

Dergimizin sahibi olan Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı (HAN Vakfı) kurulduğu günden bugüne, maddi - manevi - tarihi temeller üzerinde
medeniyetimizin yeniden inşasına ve ihyasına
katkıda bulunmak, dini ve milli değerlerimize
kaliteli ve verimli PROJE ODAKLI hizmet sunabilmeyi ulusal ve uluslararası düzeyde kendine
amaç edinmiş ve vizyonunu aşağıdaki başlıklar
altında toplamıştır.
1. Allah (c.c) Rızasını kazanmak,
2. İyiliği tavsiye etmek, kötülüğü engellemek,
3. Hayırda yarışmak,
4. İnsanlığa hizmeti ibadet saymak.
5. Ülkemiz insanlarının, tüm müslümanların
Dünya ve Ahiret saadeti için çalışmak,
İlahi Aşkın Sesi Dergisi olarak yukarıdaki vizyon çerçevesinde;
Hayalini kurduğumuz daha yaşanılabilir bir
dünyada ve ülkemizde yaşayan herkesin mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesinin ancak ilâhî
aşkı anlamakla mümkün olduğunu hatırlatmayı
ve üzerine düşeni hassasiyetle yapmayı, bunun
sağlanması için de projeler geliştirmeyi kendisine gaye edinmiştir.

image-6
ilahi-askin-sesi-beste-yarismasi-ilahilari

Misyonumuz

Vizyonumuzda belirtilen hedeflere ulaşabilmemiz için;
İlim - İrfan - Ahlak - Hikmet - Kültür - Edebiyat
- Şiir - Sanat - Tarih - Mûsıkî alanlarında araştırma, eğitim ve yayıncılık yaparak nitelikli insanların yetiştirilmesi ve çoğalması için çalışmak ve
çalışanlarla işbirliği ve dayanışma içinde bulunmaktır.
Değerlerin yok olmaya başladığı, gündelik işlerin yoğunluğu içinde kaybolan insan ve insana
ait değerleri bir kere daha hatırlatmak, insanın,
kâmil insan olma yolundaki gelişimine katkı
sağlamak, marifete hasret gönüllere bir seda labilmek, İlâhî aşka erişme yolunda farkındalık oluşturmak, İlâhî aşka ulaşma yollarını farklı
bir bakış açısıyla ele almayı amaçlamak organizasyonun ana misyonudur.

Hakkımızda

M. Vehbi Nazırlı

 

 

ÇALIŞMA HAYATI :

1. 1974-1979 arası Ankara ve İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanlığı Murakıplığı yaptı.

2. 1983-1984 arası Elazığ’da Serbest Mali Müşavirlik.

Bu dönemde Rahmetli Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda memuriyetten istifa ederek ANAVATAN PARTİSİNİN Elazığ İl Teşkilatını kurdum ve İl Başkanlığı görevini yürüttü.

3. 1984-1988 arası Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin kurulmasını, bölgede teşkilatlanmasını ve Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Bu dönemde aşağıda yazılı görevleri yürüttü;

 1. Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği, Hububat- Bakliyat İhracatçıları Birliği, Kuru meyve-Kuruyemiş İhracatçıları Birliği,Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği,kuruluşunu organize etti.
 2. Elazığ- Malatya-Urfa- Maraş-Habur Şubelerinin açılışı,
 3. İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu üyeliği
 4. Dış Ticaret Mevzuatı hazırlama teknik çalışma komisyon üyeliği,
 5. GAİB adına Ortadoğu Ülkelerinde fuarların organizasyonu,
 6. Gümrük tarife İstatistik pozisyonları teknik çalışma komisyonu üyeliği.
 7. İSEDAK Teknik çalışma komisyonu üyeliği.

4. 1988 Yılında Dilek Dış Ticaret Ltd. Şti.’ni (Apex Kariyer) kurarak aşağıdaki konularda, Proje-Fizibilite-Danışmanlık–Uygulama ve Denetleme çalışmalarına başladık. Yüzlerce resmi ve özel kuruluşa aşağıdaki konularda hizmet verdi.

Yönetim Danışmanlığı : Stratejik planlama, kurumsal kaynak planlaması, kurumsallaşma, değişim yönetimi, kıyaslama (Benchmarking) işin yalınlaştırılması, yeniden yapılanma ve organizasyon, yatırım planlama, kurumsal kültür oluşturulması, kurumsal performans değerlendirme ve verimlilik uygulamaları, iş geliştirme, proje yönetimi, vb. konular.

Pazarlama yönetimi : Pazarlama stratejileri, Pazar araştırması, pazarlama planlaması, satış yönetimi, kurumsal imaj, halkla ilişkiler, dağıtım kanalları, fiyatlandırma politikaları, gizli müşteri denetimleri, franchising sistemleri

Yatırım ve üretim yönetimi:Yatırım fizibiliteleri ve projeleri, yer seçimi, kapasite belirleme, teknoloji seçimi, üretim planlama, verimlilik, iyileştirme, yerleşim planlama, planlı bakım, malzeme ve stok yönetimi, kanban sistemi, süreç yönetimi v.s

Uluslararası kalite standartları: uluslararası ISO 9000-1400-18000-22000-16949-QS 900045012-17024 kalite yönetim sistemleri , dokümantasyonu, iç ve dış tetkik, süreç iyileştirme, CE belgelendirme, Helal gıda,

İnsan Kaynakları Yönetimi : Personel performans değerlendirme, kariyer planlama, iş ve kişisel gelişim. kişisel performans değerlendirme, iş gücü planlaması, personel seçme ve yerleştirme, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim yönetimi, motivasyon, takım çalışması, zaman yönetimi, iş kurma, iş fikri geliştirme ve yapılabilirlik araştırması vb.. konular.

Dış Ticaret: Uluslararası ödeme şekilleri, ihracat-ithalat mevzuatı ve işlemleri ve devlet destekleri.

Fikri-Sınai-Haklar vekilliği : Marka-Patent–Endüstriyel Tasarım-Telif hakları .

5. 2001-2002 arasında Istanbul Büyükşehir Belediyesi İSFALT A.Ş Genel Müdür Yardımcılığı (Mali-İdari) görevinde bulundu.

6. 2005 yılında KONFİRM uluslararası test ve belgelendirme şirketini kurdu. Bu yıldan itibaren bu şirketinin; ISO-9001 ISO-14001 OHSAS-18001 ISO 45012-17024 standartlarında yapacağı belgelendirme denetimlerinde Baş Tetikçi (Denetçi) olarak denetim ekibi başkanlığı ile birlikte Alman GÜTE-ZERT belgelendirme kuruluşunun Türkiye temsilciliğini ve Baş Tetikçiliği ile ithalat ve ihracat faaliyetlerinde TARAFSIZ GÖZETMEN olarak görev yaptı.

7. 2012 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki almak suretiyle ‘’İş yeri güvenliği ve İş yeri hekimliği ‘’eğitimleri vermek üzere TEPE AKADEMİ şirketini kurdu.

8. 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki almak suretiyle; DİLEK O.S.G.B ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNİ kurdu.

9. 2014 yılında ‘’Hafız Abdullah Nazırlı Vakfını’’ kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı olarak aşağıdaki faaliyetler yaptı:

 • Vakıf olarak HELAL BELGELENDİRME yapabilmek ve akredite olabilmek için 80 İslam Ülkesinin imzaladığı SMIIC 1-2-3 standartlarına uygun olarak belgelendirme sistemi bir yıllık bir çalışma sonucu kurulmuş ve işler hale getirilerek belgelendirme faaliyetlerine başlanmıştır.
 • Elazığ’da Valimiz Muammer Erol ve Müftülük ile birlikte Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu inşaatı tamamlandı. Halen İ.H.O öğrencilerinden 60 kişi yatılı olarak hafızlık yapmaktadır.
 • Tasarımları Hafız Abdullah Nazırlı’ya ait olan 30 adet HAT çalışması üstat hattatlara yeniden yazdırılmıştır. Bu hatlar tamamlanınca ‘’ katalog ‘’ çalışması ile sanat severlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Hafız Abdullah Nazırlı tarafından Osmanlıca el yazısı olarak kaleme alınan 99 adet eserin Osmanlıca-Türkçe olarak neşredilmesi için Osmanlıca uzmanları ile ekip çalışması başlatılmıştır.

Bu eserlerden ilki Divan-ı Nazlı şiir kitabı Osmanlıca–Türkçe olarak neşredilerek 200 Halk Kütüphanesine dağıtımı yapılmıştır.

 • Hafızlarıma Nasihatlerim / Hatıralarım / Müessir dualar isimli eserlerin tercüme-ajans çalışmaları tamamlandıktan sonra baskı ve dağıtımı yapılacaktır.
 • İlahi Aşkın SesiMilletlerarası İlahi Beste Yarışması düzenlenerek, Divan-ı Nazlı şiir kitabındaki şiirlerden 227 adet bestelenmiş, Ayrıca kazanan eserlerin icra edildiği konserler Konya – Ankara – İstanbul – Üsküp (Makedonya) ve Elazığ’da icra edilmiş ve kazanan 14 adet beste sahibine toplamda 54.000.TL.Ödül verilmiştir.
 • Bu yarışmaya gönderilen eserlerden oluşan” İlahi Aşkın Sesi Güfte ve Besteleri “ kitabını yayımladı.