Bir Beste Bir Güfte

Bir Güfte

Hamd ve sena eylerim Rabbime ben bi’aded


Hamd-u senâ eylerim Rabbime ben bî-aded
Hem inâyet isterim Hâlık’ım etsin meded

O inâyet eyledi bu kitabı yazmaya
Hem dahi etti medet bana Allahu’s-Samed

Cehlimin defi için kendime yazdım bunu
Kendime ettim hitâp, küsmesin hiçbir ehad

Zübde-i ahlâk-ı din bunda ettim mündemiç
Kim okur âmil olur, işlemez ef’âl-ı bed

Eyliye belki dua, okuyan bu Nazlıyâ
Ruhunu şâd eyliye, etmiye asla hased

(Hafız Abdullah NAZIRLI -Divanı Nazlı Shf: 48)

13 - Bir Beste-2
13 - Bir Beste-1