İlahi Aşkın Sesi

HÂR AŞKINA

Ba/hârlar aşkına
Yapma ben yorgunum.
Ataş yakmayan şehirde doğdum
İbrahim’im.
Kara kışlarda içtim ağumu
Mecnun’um
Kara topraklara vurgunum.
Eyyub’um
Bıçaklardan kurtuldum
İsmâil’im
Kuyu yutmazda soldum
Yusuf’um.
Meryem’den oldum
Îsa’yım
Ahîyim, mesîhim, mestaneyim.
Celâleddin Rumî ile mevlevinenim
Şems aşkıyla demlenenim
Tövbe verdim.
Semâh döndüm.
Çarmıh gerdim.
Yunus övdüm.
Mâh ehliyim.
Od’a közdüm.
Virdim ile zikre durdum.
Bırak gideyim ne olur!
Hak çağırır beni.
Yazan: Halil Aleş