200,00

Divan-ı Nazlı

Serbest ve aruz vezinleriyle yazılmış
96 adet şiirden oluşmaktadır.
Eserde, “Gönülden Gelen Sesler”
kitabındaki tercümeler ile orijinal
Osmanlıca metinler karşılıklı sayfalara
yerleştirilmiş olup hem Türkçe hem
de Osmanlıca olarak okuyucunun
istifadesine sunulmuştur

Serbest ve aruz vezinleriyle yazılmış
96 adet şiirden oluşmaktadır.
Eserde, “Gönülden Gelen Sesler”
kitabındaki tercümeler ile orijinal
Osmanlıca metinler karşılıklı sayfalara
yerleştirilmiş olup hem Türkçe hem
de Osmanlıca olarak okuyucunun
istifadesine sunulmuştur