200,00

Hafızlara Vasiyet ve Nasihatlerim

Yaklaşık 1.000 civarında hafız yetiştiren
Kurra hafız, yazar, şair ve hattat Abdullah
Nazırlı tarafından Osmanlıca Türkçesi
ile kaleme aldığı eser; ayet ve hadisler
ışığında mesleki tecrübelerinin vasiyet ve
nasihatlere dönüşmüş halidir. Eser, özellikle
hafız yetiştirenler ile hafızların bilmeleri
gereken mesleki esasların ve uymaları
gereken hafızlık ahlâkının temel esaslarını
konu edinmektedir.

Hafızlara Vasiyet ve Nasihatlerim

Yaklaşık 1.000 civarında hafız yetiştiren
Kurra hafız, yazar, şair ve hattat Abdullah
Nazırlı tarafından Osmanlıca Türkçesi
ile kaleme aldığı eser; ayet ve hadisler
ışığında mesleki tecrübelerinin vasiyet ve
nasihatlere dönüşmüş halidir. Eser, özellikle
hafız yetiştirenler ile hafızların bilmeleri
gereken mesleki esasların ve uymaları
gereken hafızlık ahlâkının temel esaslarını
konu edinmektedir.