İnsan, fıtratı gereği inanan bir varlıktır. Bu nedenle inanç temelinden uzaklaşarak yaşaması mümkün değildir. Toplumda huzur, barış, sevgi ve güven ortamı; ancak “ilâhî mesaj” temelli insani vasıfları gelişmiş olanların çoğalması ve bir arada yaşayabilmesiyle mümkündür.