nsan, Allah’ın yarattığı en şerefli varlıktır. Bu dünyaya gelir, Allah’ın takdir ettiği ömrü yaşar ve vakit geldiğinde ebedi yurduna göçer gider. İnsanı şerefli ve değerli kılan, imanı ve amelleridir. İman, insanı insan eder, belki insanı sultan eder, hakiki imana kavuşan insan, yaratıcısının rızasına uygun salih ameller işleyerek yücelir ve yücelerin yanında yerini alır.