İlahi Aşkın Sesi Dergisi

İnsan, fıtratı gereği inanan bir varlıktır. Bu nedenle inanç temelinden uzaklaşarak yaşaması mümkün değildir. Toplumda huzur, barış, sevgi ve güven ortamı; ancak “ilâhî mesaj” temelli insani vasıfları gelişmiş olanların çoğalması ve bir arada yaşayabilmesiyle mümkündür.

İnsani vasıfların esaslarından biri de kendisi ve ailesi dışındaki kişiler için de faydalı çalışmalar yapmak, onların dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmaları için çalışmak değil midir? İnsanın hayatta yapabileceği en güzel ve en mühim şey başkalarına yardım edebilmektir. İnsan, başkalarının dertleri ile dertlendikçe, onlar için çözüm yollarını aradıkça ve bu doğrultuda projeler geliştirdikçe onları daha iyi anlar. Aşk ve sevgi kültürünün ve karşılıklı saygının gelişebilmesi için dünya bu anlayışa ihtiyaç duymaktadır. İlahi Aşkın Sesi; Yazı, beste ve notaların olağanüstü bir ahenk ile birlikte art arda sıralandığı ruha sükûn ve ilham veren sadâdır. Sadâ ise, insan gönlüne açılan ilâhî kapının latif bir anahtarıdır.

İlâhî Aşk

Bütün kültürlerde “İlâhî Aşk” olumlu bir değere sahiptir ve bütün dinlerin arzuladığı yüce amaçlardan biridir. İnsanlığa manidar bir katkı yapmak, İlahi Aşkın Sesi Dergisinin misyonunun esasını teşkil eder.

Başka bir anlatımla “ İlâhî Aşk; kötü ahlaktan, kötülüklerden, kavgalardan, su-i zan’dan, savaşlardan uzak, sevgi, huzur ve sükûn içinde Yaradan’a ve yarattıklarına karşı görevlerini yerine getirmek ‘’ olarak da tanımlanabilir.

Hüsn-i Zan

Hüsn-ü Zan; kişinin kendi değerlerine sıkı sıkıya bağlı olması ile birlikte, başkalarının değerlerine de saygılı olması demektir. Hüsn-ü Zan; farklılık ve çeşitlilik içindeki huzuru yakalamanın adıdır. Bu yönüyle Hüsn-ü Zan; barışa ulaşma adına sadece ahlaki bir görev değil, aynı zamanda içtimai ve insani bir gerekliliktir. Bu açıdan İlahi Aşkın Sesi Dergisi, barış kültürünün esas dayanaklarından biri olan Hüsn-ü Zan’nın yaygınlaşması ve esas değer olarak kabul görmesi adına çaba sarf etmeyi görev olarak bilecektir.

Hüsn-i Zan

İlahi Aşkın Sesi Dergisi; Marifete hasret gönüllere bir sada olabilmek için üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirerek, dünya ve İslam coğrafyasındaki bütün mahsun gönüllerin mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmesi için üzerine düşeni yapma gayretinde olacaktır. Dergimiz, bu kavramlardan yola çıkarak kırık kalplere derman olabilme idealini benimsemiş ve bu mefkûreyi kendisine vazife edinmiştir.

İlahi Aşkın Sesi Dergisi; Varoluşun gereğini yerine getirme düsturuyla yola çıkan, ömrünü Yaratanı’na adamış insanların yaşam hikâyelerinden ilham alınarak kurgulanmıştır. Bu yolculuk, huzuru kendi içinde, tebessümü dostlarının yüzünde arayan yüce gönüllerin simgelerinden biri olarak yola çıkmıştır.

Projenin uzun vadedeki genel amacı; İlim - İrfan - Ahlak - Hikmet - Kültür - Sanat - Edebiyat - Şiir - Tarih - Mûsıkî alanlarında maddi ve manevi yaşantımıza etki edecek ve gelecek kuşaklara bırakılabilecek bir kültür mirası oluşturmak ve gelecek nesillerin öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Dergimizin sahibi olan Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı (HAN Vakfı) kurulduğu günden bugüne, maddi - manevi - tarihi temeller üzerinde medeniyetimizin yeniden inşasına ve ihyasına katkıda bulunmak, dini ve milli değerlerimize kaliteli ve verimli PROJE ODAKLI hizmet sunabilmeyi ulusal ve uluslararası düzeyde kendine amaç edinmiş ve vizyonunu aşağıdaki başlıklar altında toplamıştır.

 1. Allah (c.c) Rızasını kazanmak,
 2. İyiliği tavsiye etmek, kötülüğü engellemek,
 3. Hayırda yarışmak,
 4. İnsanlığa hizmeti ibadet saymak.
 5. Ülkemiz insanlarının, tüm müslümanların Dünya ve Ahiret saadeti için çalışmak,

İlahi Aşkın Sesi Dergisi olarak yukarıdaki vizyon çerçevesinde;

Hayalini kurduğumuz daha yaşanılabilir bir dünyada ve ülkemizde yaşayan herkesin mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesinin ancak ilâhî aşkı anlamakla mümkün olduğunu hatırlatmayı ve üzerine düşeni hassasiyetle yapmayı, bunun sağlanması için de projeler geliştirmeyi kendisine gaye edinmiştir.

Misyonumuz

Vizyonumuzda belirtilen hedeflere ulaşabilmemiz için;

İlim - İrfan - Ahlak - Hikmet - Kültür - Edebiyat - Şiir - Sanat - Tarih - Mûsıkî alanlarında araştırma, eğitim ve yayıncılık yaparak nitelikli insanların yetiştirilmesi ve çoğalması için çalışmak ve çalışanlarla işbirliği ve dayanışma içinde bulunmaktır. Değerlerin yok olmaya başladığı, gündelik işlerin yoğunluğu içinde kaybolan insan ve insana ait değerleri bir kere daha hatırlatmak, insanın, kâmil insan olma yolundaki gelişimine katkı sağlamak, marifete hasret gönüllere bir seda olabilmek, İlâhî aşka erişme yolunda farkındalık oluşturmak, İlâhî aşka ulaşma yollarını farklı bir bakış açısıyla ele almayı amaçlamak organizasyonun ana misyonudur.

Yönetim İlkelerimiz

 1. Faaliyetlerimizi doğru zamanda ve doğru yerde yapmak,
 2. Bilgi, beceri, özgüven, öz disiplin ve sorumluluk sahibi olan doğru kişilerle, karşılıklı güven, saygı ve yardımlaşma içerisinde ekip çalışması yapmak,
 3. Gönüllülük ruhuna sahip, istişare ve bilgi paylaşımı ilkelerine göre çalışan insanlarla çalışmak,
 4. Görev-yetki ve sorumlulukların belli olduğu Kurumsallaşmış ve Kurum Kültürü bulunan bir organizasyon yapısı oluşturmak,
 5. Proje esaslı hedeflerle, değerlerle, ilkelerle çalışmalar yapmak,
 6. Ölçülebilir sürekli gelişme, verimlilik ve üretkenlik sağlayarak yönetmek.

Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz

Allah’ın lütfettiği maddi-manevi dengelerin (mizan), Akıl-beden-ruh sağlığının, aile yapısının ve nesillerinin, maddi-manevi varlıklarının ve değerlerinin, korunması ve geliştirilmesi ve toplumumuzun; huzur, adalet, karşılıklı sevgi-saygı ve yardımlaşma duyguları içinde yaşaması, İman - İlim - İrfan sahibi erdemli bir toplum olabilmesi için çalışmaktır. İlahi Aşkın Sesi, ilerleyen dönemlerde gençlerin insanlığın problemlerinin çözümüne katkı için projeler ortaya koymalarını ve bunları hayata geçirmelerini öngörmekte; kendisini yalnızca projelerin hayata geçmesi adına bir kolaylaştırıcı gibi konumlandırmaktadır. Burada mühim olan, mahallî ve kılcallardan gelen projelerin küresel bir vizyon ile geliştirilmesi için gerekli olan altyapının sağlanmasıdır. 2021 yılı sonunda tamamladığımız 3. Beste Yarışmasının hemen akabinde başlayan çalışmalarımızı tamamlayarak; Nisan 2022 yılında yayın hayatına başlayan İlahi Aşkın Sesi dergimizin Vatanımıza, Milletimize, Devletimize hayırlı olması dileği ile ulaşabildiğimiz herkese selam ve saygılarımızı sunarız.

Gayret bizden muvaffakiyet ALLAH (c.c.)’tandır.